031 - 704 38 00

Stöd för Prestashop 1.7

Johannes Eklund | Nyheter | Jan 8 2018

Stöd för Prestashop 1.7

(Testat på senaste versionen 1.7.2.4) Peter Samuelsson – Prestashop-specialist på Sharespine

Prestashop är ett av de större open source systemen som finns på marknaden och kan tillsammans med WooCommerce och Magento ses som en av de mest prisvärda systemen.

 

Vad som skiljer Prestashop 1.7 från de andra två är att det inte är lika tungdrivet som Magento men inte lika användarvänligt som WooCommerce.

 
  • Prestashop lämpar sig för dig som har en teknisk bakgrund eller har lite kunskap om programmering (PHP/HTML) och därutöver CSS och SQL.
  • Det kräver inte lika mycket datorkraft som Magento men har inte några problem att hantera tiotusentals produkter om det är installerat på ett lite större webbhotell.
  • Prestashop fungerar utmärkt på mindre hotell så som one.com eller Binero/Loopia upp till 3000 produkter där det fortfarande flyter på bra (beroende på webbhotellets belastning av databasen naturligtvis).

Ny version av Prestashop 1.7

Prestashop har inte för så länge sedan kommit med en uppdatering som på sätt och vis påminner om Magentos uppdatering både i tanke och design. Magento 1.x och 2.x är två helt olika generationer som inte är kompatibla med varandra, så även Prestashop 1.6x och 1.7x.  Sista versionen i skrivande stund från föregående Prestashop generation är 1.6.1.17 och är den versionen Sharespine har haft fullt stöd för sedan länge.

Nu när Prestashop kom med version 1.7 är det en helt ny generation som inte alls är bakåtkompatibel. Det här gör att de moduler som används så som betalmoduler eller fraktmoduler vilka finns i din webbutik i version 1.6x inte fungerar i 1.7x. Det i sin tur gör att en migrering från 1.6 till 1.7 kan bli en kostsam historia då både moduler och tema tillsammans med alla produkter måste in ”från början” igen. Produkter går att lösa genom att exportera/importera  via CSV. Men både moduler och tema måste uppdateras, kanske köpas igen för version 1.7 som exempel.

Version 1.7.2.4

När generation 1.7x kom med den första versionen 1.7.0.0, var det så mycket buggar och problem i den så vi beslöt oss för att vänta med att börja bygga en integration mot dess API (som också naturligtvis är skiljer sig från version 1.6). Den senaste version som är 1.7.2.4  känns så pass stabil att vi nu byggt en integration vilken nu har sluttestas mot Sharespine Client senaste version. Tack vare våra duktiga utvecklare så fungerar integrationen smärtfritt.

Vad gör integrationen mellan Sharespine och ditt ekonomisystem/affärssystem?


Orders eller fakturor
På samma sätt som i tidigare Prestashop versioner kan du föra över orders eller fakturor till ditt affärssystem. När order är överförd kan ordern status ändras i Prestashop  med en ”återrapportering”. Detta är mycket praktiskt då det finns möjlighet till dynamiska orderstatusar i Prestashop. Det innebär att du kan lägga till hur många olika orderstatusar du vill i Prestashop och dessa kommer att synas i Sharespine och du kan skräddarsy ett flöde efter hur du vill arbeta (eller arbetar).

Skickas istället fakturor från Prestashop till ditt affärssystem så är det ju så att fakturor är fakturor vilket innebär att de är ”klara” när de förts över och inte skall ändras på i efterhand. När det gäller fakturor skickar vi över dem på tidsstämpel och naturligtvis finns det ett dubblettskydd som gör att det inte blir dubbletter. Vi kan även skicka över orderstatus till Prestashop beroende på vad som händer med ordern/fakturan i ditt affärssystem.

Kunder
Om du har massor med kunder i Prestashop som du vill ha in i ditt affärssystem, eller tvärtom kan vi skicka över alla kunder på samma gång. Det är användbart om du t.ex. har hela kundgrupper som skall till ena eller andra systemet. Det här flödet kan alltså vändas på vid behov.

Produkter
Det går även utmärkt att skapa upp produkter både i affärssystem och i Prestashop och skicka dem till ena eller andra sidan. Vi kan alltså vända på flödet efter behov. Det vanligaste arbetssättet är dock att produkten först skapas upp i affärssystemet för att sedan skapas i Prestashop och därefter lägga till bild, beskrivning etc.. Det viktiga att veta är att vi matchar på SKU (artikelnummer). Om produkten redan finns så matchas den med SKU, om kund redan finns matchas denne med hjälp av e-post. En brist i Prestashop är att det inte finns org.nr/pers.nr stöd fullt ut utan om det fältet inte fylls i av köparen skickar Prestashop ”0000-00-00” som org.nr vilket i sin tur gör att allt kan bli väldigt tokigt om det matchas på org.nr/pers.nr.

Variantartiklar
Variantartiklar kan även dessa skapas upp under rätt förutsättningar i affärssystemet och under förutsättning att “pappaartikeln” skapas upp först – eller finns först i Prestashop.

Priser
Priset synkas utan problem från ditt affärssystem.

Prislistor
Prislistor synkas på benämningen och matchas mot kundgrupper i Prestashop. Du måste skapa upp prislistan som kundgrupp  manuellt i Prestashop med samma benämning. Det här innebär alltså att du kan låta en specifik kund sorteras på en kundgrupp med ett unikt pris för varje produkt. Praktiskt om du arbetar med ÅF och B2B!

Stafflade priser
Stafflade priser kan som vanligt sättas på varje prislista och kommer skapas upp på produkt i Prestashop.

Lagersaldo
Lagersaldo styr du från ditt affärssystem, det är inte möjligt att skicka lagersaldo till något affärssystem som vi har stöd för.

Multishop
Det är inte heller något problem med multishop eftersom varje butik har en egen URL till API. Du kan även i Prestashop 1.7 använda en unik api nyckel till varje butik eller använda samma till alla. Multishop räknas i Prestashop om du har olika språk eller då naturligtvis olika URL’er (adresser till webbutiken). Men, om det istället är uppsatt att allt går mot samma URL är det bara en butik, men då tappar man mycket med styrkan i multishop. När du startar multishop funktionen i Prestashop kan det från början ställas in att varje butik är unik och inte delar produkter/kunder/order eller använda det gemensamt.

Ett exempel på användande kan se ut så här:

  1. Order skickas över på en bestämd orderstatus från Prestashop 1.7 till affärssystemet, när den är överförd får den en ny status som visar att ordern är överförd. När ordern därefter ändrar status i affärssystemet kan ordern få motsvarande status i Prestashop 1.7. En order består som känt av kunder och produkter vilket innebär att både kunder och produkter skapas upp tillsammans med order i affärssystemet och matchas.
  2. Produkten skapas upp som en tom låda i affärssystemet och synkas över till Prestashop 1.7 där den sedan får bild och beskrivning. Produkten kommer att följa med order och matchas på artikelnummer (SKU)
  3. Pris, prislistor och stafflade priser styr du från ditt affärssystem. Rätt pris till rätt produkt vid rätt antal synkas med andra ord utan problem.
  4. Lagersaldo skickas till Prestashop 1.7, saldot dras vid köp av produkt och följer med order in till affärssystemet och du får ett slutet fungerande system där du enkelt vid inleveranser/inventeringar får med rätt lagersaldo över till Prestashop.

Som synes går det att arbeta med Prestashop 1.7 på många olika sätt, skulle det vara så att det behövs en speciallösning som inte ingår i standardmöjligheterna ovan skriver vi en plugin till dig. Denna plugin kan göra precis som du vill att den skall göra. Det kan t.ex. handla om att ett helt nytt fält läggs till i Prestashop 1.7 vilket skall med över till en specifik plats i affärssystemet eller om det handlar om en speciallösning för lager etc. etc.

Länkar;
https://www.prestashop.com/1.7/index.php
https://www.sharespine.com/anslutna-system/e-handelssystem/prestashop
https://update.sharespine.com/custom/SharespineClientInstallerFull-17.17-961.exe

Senaste nyheterna

Sharespine Integrerar er e-handel

Sharespine AB

Ledande integratörer inom e-handel i Norden med mer än 900 betalande kunder per månad. Vi hjälper e-handlaren spara tid, resurser och pengar.

Växel – 031 – 704 38 00