031 - 704 38 00

Visma Administration byter databas

Johannes Eklund | Nyheter | Jan 10 2018

Visma Spcs släppte under hösten 2017 en efterlängtad uppdatering (version 2017.1) av Visma Administration. Uppdateringen innehåller en stor nyhet som innefattar byte av den underliggande databasen (SQL) som Visma Administration använder sig av för att lagra sin information.

Sharespine stöder den nya databasversionen i sin senaste programvara

Den stora skillnaden och fördelen med den nya versionen att man kan hantera större databasfil. Således behöver företag som idag växer ur Administration pga att de har en för stor databasfil inte byta system eftersom vår nya SQL-version klarar större volym. Tanken är även att andra moment som hör till stora databaser ska bli snabbare. Det kan tex. vara när man kör sina journaler i systemet.”
— säger Tobias Olsson, Partner Account Manager på Visma SPCS

Den tidigare databasen hade begränsningar i hur stora datamängderna i respektive databasfil (produkter, fakturor, verifikationer, …) kunde bli. I verksamheter som använt programmet under lång tid eller med stora transaktionsvolymer så nåddes denna gräns mer eller mindre snabbt. Åtgärden var då att på olika sätt och med tillgängliga verktyg rensa databasfilerna för att göra ny plats. Även prestandan i olika rapportfunktioner som körning av journaler kunde upplevas långsam vid större transaktionsmängder.

Visma Administration har nu fått en SQL-databas som lagringsmotor och därmed är systemet säkrat för framtiden vad gäller driftsäkerhet och lagringskapacitet. Som användare märker du ingenting vad gäller alla dessa underliggande tekniska parametrar. Visma Spcs har ordnat så det fungerar helt bakom kulisserna och att uppgradera går smidigt.

Obs! Innan du själv uppgraderar är det dock viktigt att du konsulterar din IT-leverantör och eventuella integrationspartners och säkerställer att allt är grönt för uppgradering givet ert företags förutsättningar.

Sharespine har arbetat med Visma Spcs beta-grupp och testkört Visma API (det säkra integrationsgränssnitt som Sharespine arbetar med för att växla information med Visma Administration) för att kvalitetssäkra att Sharespine’s produkter är kompatibla med nya versionen.   

Vi är glada att meddela att Sharespine Client tidigt var kvalitetssäkrad mot Visma Administration 2017.1 och den enda skillnaden som du som användare kommer upptäcka är att det nu finns möjlighet att skriva in anslutningsuppgifter (användarnamn och lösenord) för Visma Administration i Sharespine Client. Om ni har lösenordsskydd på er företagsdatabas i Visma Administration så kommer ni från och med version 2017.1 av Visma Administration behöva skriva in dessa även i Sharespine Client för att anslutning ska kunna upprättas.

Är min version av Sharespine Client kompatibel med nya Visma Administration? 
Sharespine Client version 17.11 är versionen som krävs för att vara kompatibel med Visma Administration och du kontrollerar enkelt vilken version du har genom att gå in i verktygsmenyn och välja Hjälp > Om… och där skrivs programmets versionsnummer ut.

Kontakta oss för mer information
Om du har en tidigare version än 17.11 är du välkommen att kontakta oss  sales@sharespine.com eller 031-704 38 00 så går vi igenom hur ni kan ta del av denna och således komma igång med nya versionen av Visma Administration.

Läs mer om våra tjänsterna för Visma Administration:
https://vismaspcs.se/support/forbattrad-version-sql-administration
https://www.sharespine.com/vara-tjanster/sharespine-client
https://www.sharespine.com/avstamning-pay/
https://plugboard.io/

Läs mer om hur tjänsten fungerar i vår FAQ:
https://sharespine.zendesk.com/hc/sv/categories/201173033-Sharespine-Clienthttps://sharespine.zendesk.com/hc/sv/articles/209626606-Avstamning-av-betalvaxlar-till-Visma-Administration
https://sharespine.zendesk.com/hc/sv/categories/115000288143-Sharespine-Plugboard

Senaste nyheterna