Ekonomi- och affärssystem

Minska arbetsbördan från dina axlar och automatisera din bokföring. Koppla ihop Ekonomisystem, Webbutik, Betalsystem, Marknadsplatser & Logistiksystem så att varje händelse blir exakt bokförd.

Vad är ett ekonomisystem?

Ett Ekonomisystem är ett program där ett företag kan hantera sin data gällande bokföring, fakturering, orderhantering och andra specifika funktioner för att förenkla, effektivisera och strukturera arbetsprocesser.

Om du bedriver en verksamhet där du säljer artiklar eller tjänster och din omsättning börjar bli tillräckligt stor kan det vara ett bra val att använda dig utav ett ekonomiprogram. Ett ekonomiprogram hjälper dig att strukturera upp de olika delarna som oftast krävs av ett företag att redovisa när det kommer till bokföringen – Detta är något som är oerhört viktigt och ger dig även värdefull data om hur ditt företag går rent ekonomiskt. Det finns två olika områden av ekonomisystem på marknaden – Klientbaserade- eller Molnbaseradesystem.

Vad är ett klientbaserat ekonomisystem?

De största klientbaserade ekonomisystemen i Norden, som Sharespine integrerar med fleratalet olika
E-handelssystem är – Visma Administration och Mamut Enterprise. Dessa två system är kraftfulla och passar för medelstora företag i miljon omsättningsklassen.

Skillnaden med ett klientbaserat ekonomisystem är att ekonomisystemet i sig är installerat på din dator eller server och den datan som sparas, sparas lokalt. Funktionerna mellan ett klientbaserat och molnbaserat system skiljer sig inte mycket men oftast i de molnbaserade systemen kan det ingå mer automatiserade tjänster såsom faktura-scanning osv.

Ihop med Sharespine Client går det att synkronisera klientbaserade Ekonomiprogram med realtidsuppdateringar mot e-handelssystem så orderhanteringen, lager- och prishantering och artikelregistret är i ständig synkronisering – Utan att behöva tänka på ifall e-handelssystemet är moln- eller klientbaserat.

Med Sharespine Pay och Visma Administration går det att automatiskt stämma av inbetalningar mot de fakturor som är registrerade i ekonomisystemet och lägga dessa i rätt bokföringskonto baserat på tidigare förutbestämda regler gällande betalsätt, betalningsvillkor osv.

Vad är ett molnbaserat ekonomisystem?

Ett molnbaserat ekonomisystem skiljer sig från ett klientbaserat ekonomisystem genom att datan lagras i molnet (På nätet) och även användargränssnittet kommer man åt genom en webbläsare. Det ger användaren mer flexbilitet i sitt arbete och det krävs enbart en dator och internet för att få tillgång till ekonomisystemet.

De största molnbaserade ekonomisystemen på den nordiska marknaden som Sharespine integrerar är Fortnox, Visma eEkonomi, Visma e-conomic, Visma.Net, Specter & Business Central.

Sharespine integrerar molnbaserade ekonomisystem med e-handelssystem, marknadsplatser, butikskassor och automatiserar bl.a processer så att orderhanteringen, lager- och prishantering och artikelregistret är ständig synkronisering med aktuell information.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.