031 - 704 38 00

Tillgång till många system, via ett API

Tjänsten Connector by Partner erbjuder vi er som vill ansluta ett system som inte redan finns tillgängligt i Sharespines ekosystem. Kanske ett verksamhetssystem som behöver anslutas i ett större sammanhang. Genom en integration mot Sharespines integrationsplattform får ni tillgång till en mängd olika system genom ett enhetligt API.

Embedded IPaaS
Ett API för handelstransaktioner
Vi fokuserar på system och transaktioner inom digital och fysisk handel. Koppla in er i en infrastruktur med 50+ anslutna system och en partner i framkant.
Av integratörer, för integratörer
Sharespine har integrerat system under två decennier. Vi erbjuder vårt API till externa parter som vill dra nytta av vår infrastruktur och expertis.
Lägre totalkostnad
Utveckla och underhåll en integration mot Sharespines integrationsplattform. Vi tar hand om infrastrukturen och ekosystemet av Connectorer.

Exempel på implementationer

Aggregerad försäljning från olika kanaler

Få tillgång till ett enhetligt orderflöde från ett antal försäljningskanaler. Försäljningar och returer representeras i ett och samma format oavsett underliggande försäljningskanal. Ursprungskälla finns alltid tillgänglig per order för maximal flexibilitet och hantering vidare i systemkedjan. Återrapportering av händelser såsom orderstatus och paketspårning kommuniceras automatiskt vidare till underliggande försäljningskanal.

Betalinformation från olika kanaler och betalsystem

Genom att dra nytta av Sharespines färdiga Connectorer mot välkända betalsystem kan en integration göras där data från en brett antal underliggande betalsystem smidigt hanteras. Ta del av betal- och avstämningsinformation kopplat till försäljningar och returer där ursprungskälla alltid finns tillgänglig så eventuell bokföring senare i systemkedjan kan optimeras beroende på betaltyper och källa.

Berika och publicera produkter i olika kanaler

Produktinformation kan hanteras, berikas och styras via olika system och via ett enhetligt format. Segmentera produktsortiment för exponering i utvalda försäljningskanaler, t.ex. olika produkttexter och delar av sortimentet via egen webbutik och andra för marknadsplats 1, 2 och 3. Genom att samla ihop produktflödet via en integrationsplattform kan många skalfördelar och manuella moment elimineras och dataintegritet optimeras.

Aggregerad försäljning från olika kanaler

Få tillgång till ett enhetligt orderflöde från ett antal försäljningskanaler. Försäljningar och returer representeras i ett och samma format oavsett underliggande försäljningskanal. Ursprungskälla finns alltid tillgänglig per order för maximal flexibilitet och hantering vidare i systemkedjan. Återrapportering av händelser såsom orderstatus och paketspårning kommuniceras automatiskt vidare till underliggande försäljningskanal.

Betalinformation från olika kanaler och betalsystem

Genom att dra nytta av Sharespines färdiga Connectorer mot välkända betalsystem kan en integration göras där data från en brett antal underliggande betalsystem smidigt hanteras. Ta del av betal- och avstämningsinformation kopplat till försäljningar och returer där ursprungskälla alltid finns tillgänglig så eventuell bokföring senare i systemkedjan kan optimeras beroende på betaltyper och källa.

Berika och publicera produkter i olika kanaler

Produktinformation kan hanteras, berikas och styras via olika system och via ett enhetligt format. Segmentera produktsortiment för exponering i utvalda försäljningskanaler, t.ex. olika produkttexter och delar av sortimentet via egen webbutik och andra för marknadsplats 1, 2 och 3. Genom att samla ihop produktflödet via en integrationsplattform kan många skalfördelar och manuella moment elimineras och dataintegritet optimeras.

Vår modell för lyckade integrationsprojekt

API

Utvecklingsmiljöer

Vi tillhandahåller testmiljöer och verktyg för era utvecklare att arbeta med. Vår verktygslåda innehåller viktiga komponenter för effektivt integrationsarbete.

Dokumentation & best practises

Det finns kom-igång guider, referensmanualer och viktiga tips att tänka på. Att planera för helheten innan man påbörjar utveckling är något vi rekommenderar.

Testning & Kvalitetssäkring

Vi kan inte nog understryka vikten av att testa och kvalitetssäkra. Med fördel används riktiga testfall och use case från verkligheten för att på allvar utmana allt före driftstart.

Driftsättning

Att driftsätta är alltid en utmaning men om förberedande steg och planering har utförts noggrant så finns alla förutsättningar att gå i produktion med lyckat resultat.

Licensiering

I det fallet integrationslösningar ska erbjudas som generell lösning kommersiellt tillkommer en gemensam process med licensiering för att säkerställa funktion och erbjudande.

Vårt erbjudande

API ConnectorKundAPI ConnectorPartner
Integrera ert tredjeparts- eller skräddarsydda verksamhetssystem för eget bruk.Ansluta ett system där integrationslösningen slutligen kommer erbjudas till gemensamma slutkunder.
Licens
Grundlicens för att få tillgång att utveckla mot Sharespines integrationsplattform.
Business EnterpriseAPI Partner
Dokumentation
Guider, referensmanual och material för er att bygga kunskap om tekniska förutsättningar och best practices.
Testmiljö
Sandlåda som fungerar som produktionsmiljön där utveckling, testning och simuleringar kan utföras i skyddad miljö.
API support
Vi finns tillgängliga för er i olika former beroende på licensnivå.
E-postE-post, Videomöte, Workshop
Projektkontakt
I det fallet det handlar om ett större projekt med flera parter kan vi tillsätta en projektkontakt hos oss som är tillgänglig i projektet.
OffertOffert

Vi står redo att berätta mer för dig

Har du frågor eller bara vill veta mer om vårt API är du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt.