AUTOMATISERAD BOKFÖRING

Bokföring för butikskassa

Koppla samman ert butikskassasystem med ekonomisystemet och upplev automatisk bokföring som den borde vara. Kom igång snabbt och enkelt där dagens samlade transaktioner, oavsett antal enheter, bokförs som dagsavslut när kassan stänger.

 
  •  Stöd för det öppna formatet för bokföringsdata - SIE4
  • Extra bilaga med detaljerat underlag kopplat till bokföringen
  •  Validering och uppföljning av status för utförda överföringar
 
POS Cover

Så fungerar det

Butikskassor

Alla dagliga aktiviteter i kassaenheterna registreras och hanteras som en del av kassasystemet som helhet. När dagen är slut eller kassan stänger skapas bokföringsunderlag.

Hur bokföringsunderlaget ska konteras styr du själv i systemet samt hur detta underlag digitalt ska exporteras.

1
Cash registers
Arriw BL

Bokföring med bifogat underlag

Sharespine har stöd för det öppna standardiserade bokföringsformatet SIE4 och kan ta emot underlaget som via e-post som butikskassasystem normalt sett stödjer. Finns även möjlighet till ytterligare bilagor som underlag till bokföringen.

Vill ni skapa en direktkoppling så erbjuder vi även standardiserat API för att skicka in bokföringsunderlag mot en rad olika ekonomisystem genom en och samma integration.

2
Dagsavslut
Arriw BR

Ekonomisystem

Med 20 års erfarenhet av integrationer med ekonomisystem så vet vi vad som krävs för att skapa lyckad automatiserad bokföring.

Vi har idag stöd för en rad olika populära ekonomisystem på marknaden som är kompatibla med våra flöden och enkla att komma igång med.

PS. Finns integrationsbehov mot ekonomisystem utanför svenska marknaden så har vi det med!

3
ERP Logos

Priser