AGGREGERAD BOKFÖRING

Samlingsunderlag bokfört per dag

Sharespines funktion för aggregerat flöde vilket skapar dagliga sammanställningar med konfigurerbara villkor i form av verifikationer konterat enligt önskemål. Denna verifikation skickas sedan till ekonomi- och affärssystemet för bokföring. I tillägg till detta kan även avstämningsunderlag från betalsystemen läsas in för automatisk bokföring.

Aggregerad bokföring
FAS 1

Registrering

försäljning och krediteringar

Aggregated

Försäljningshändelser

Via en eller flera av dina försäljningskanaler läses försäljnings- och kreditunderlag ut. Det innebär att de aktiviteter som skett i försäljningskanalerna läses in som underlag till Sharespine för vidare automatisering. Genom att läsa in underlagen enskilt så finns också möjligheten att tillföra mer logik senare i systemkedjan. 

Aggregering

Alla underlag grupperas per dygn med brytgräns midnatt. Det innebär att alla underlag grupperas på underlag som dateras enligt när aktiviteten genomfördes. Underlaget delas upp per momssats, betalsätt, presentkort och t.ex. dricks beroende på vilken information försäljningskanalen stödjer. Till detta finns också möjlighet att påverka konteringen beroende på försäljningens ursprung vilket förenklar för t.ex. OSS eller VOEC rapportering.

Bokföring

Samlingsunderlaget registreras i ekonomi- eller affärssystemet som en verifikation daterat på dagen för aktiviteterna. Till underlaget kopplas också ett register på vilka försäljningar som ingick i samlingsunderlaget för möjlighet att hitta relationerna bakåt i kedjan.

FAS 2

Avstämning

avgifter & utbetalningar

Aggregated_payment

Betalningshändelser

Vi har i fasen tidigare grupperat och bokfört alla aktiviteter kring försäljningar och returer. Till dessa aktiviteter så kommer vi nu förvänta oss att att avgifter förknippat med betaltjänster och faktiska utbetalningar kommer

Aggregering

Alla underlag grupperas per dygn med brytgräns vid midnatt. Det innebär att alla underlag grupperas enligt när aktiviteten genomfördes. Underlaget delas upp per grupper om avgifter, eventuell moms på avgifter och utbetalningar till bank.

Bokföring

Samlingsunderlaget registreras i ekonomi- eller affärssystemet som en verifikation daterat på dagen för aktiviteterna. Till underlaget kopplas också ett register på vilka försäljningar som ingick i samlingsunderlaget för möjlighet att hitta relationerna bakåt i kedjan.

Jämförelse

bokföringsmetoder

EgenskapAutomatiserad kundreskontraAggregerad bokföring
Kompatibel med Connectorer för webbshop, marknadsplats och butikskassa
Kompatibel med Connectorer för betalsystem
Vad importeras från externt system?Order eller FakturaOrder
Vad exporteras till externt system?Order eller FakturaVerifikation
Kundreskontra i ekonomisystemet-
Lager justeras-
Antal verifikationer per dagEn per unik försäljning, retur och avstämning per dag. Det innebär 2 verifikationer per dag och unik försäljning eller retur per dag.En för alla försäljningar och returer på en och samma dag, samt en för samtliga avstämningsunderlag på en och samma dag.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.