LEVERANS

Ditt leveransprojekt

Alla kunder med vår Flex paketering behöver ett större eller mindre leveransprojekt. Varje leveransprojekt tar en viss tid. Ett leveransprojekt startar med att vi går igenom era förutsättningar och vad ni skall förbereda inför leveransen. I tidslinjen kan ni se alla momenten som vi skall igenom för att nå en lyckad integration. När alla svar & detaljer är på plats så är projektet redo att bokas in och onboardas i vår plattform.

För kunder som vill börja med en förstudie innan de tar ett beslut om hur allt skall konfigureras så erbjuder vi även detta via vårt SPS -team.

Sharespine leveransprocess
STEG 1

Kundens förberedelser

Onboarding

Samla in information

Kort efter din order så kommer vi kontakta er för att gå igenom de förberedelser som ni behöver göra behöver så att ert kommande leveransprojekt skall flyter på så smärtfritt som möjligt.

 • Inloggningsuppgifter till vår integrationsplattform.
 • API uppgifter till era system som skall kopplas ihop.
 • Kontaktuppgifter till alla i projektet.
 • Ett frågeformulär som ni skall vara på och som vi sedan utgår ifrån vid konfigurationen.

 

Installera plugin

För er som jobbar med Opensource som t.ex. WooCommerce, Magento m.fl. så har Sharespine tagit fram Plugin som bl.a. utvidgar respektive systems APIér så att vi blir enklare att skicka och ta emot data till era system. Dessa måste installeras innan vi kan kan aktivera era tjänster.

Er produktdata

Kvaliteten och behovet av “bra” produktdata är beroende på vilka tjänster och system som skall kopplas ihop. Det finns dock vissa krav på produktdatan som måste vara på plats innan integrationen kan påbörjas.
Exempel på obligatoriska data:

 • Unika SKU (artikelnummer) på alla artiklar.
 • Moms på era artiklar i ert e-handelssystem.
 • Ta bort otillåtna tecken i era artikelnamn.

Beslut om flöden

Exempel på andra viktiga frågor kring era flöden som ni måste ta beslut om:

 • Vilket av era system skall vara “Master” för att skapa/uppdatera Produkt?
 • Vilket system skall vara “Master” för Priser?
 • Vilket system skall vara “Master” för Lager?
 • Vill ni synka ert disponibelt Lagersaldo till övriga system?

Orderstatus & kundfakturor

Andra saker som vi behöver se på är bl.a. “hur ni jobbar med orderstatus & kundfakturor

 • På vilken orderstatus skall plattformen hämta orders på i e-handelssystemet?
 • Skall e-handelsorder ska skapa en order eller kundfaktura i ekonomisystem?
 • Skall ev. kundfaktura automatisk stängas och bokföras eller skall den vara öppen (för ett senare hanteras manuellt)?
 • Vilken orderstatus skall sättas i webbutiken när ordern är skickad/fakturerad i ekonomisystemet?

Konto för avstämningar

De flesta kunder använder idag någon av våra tjänster för automatisk bokföring. Det handlar om att stämma av sin försäljning mot olika konto i er bokföringen. Till leveransen behöver vi veta vilka konto som skall användas.

Systemkrav

Beroende på vilka system du integrerar kan det finnas olika typer av systemkrav som vi måste titta närmare på innan leverans. Här ser ni några exempel på olika systemkrav.

STEG 2

Produktdata, Orders & Logistik

Onboarding-Step2

Produktdata

När alla uppgifter i steg1 är klara så startar vi normalt leveransprocessen med att hämta din produktdata till integrationsplattformen för att sedan skicka den vidare från integrationsplattformen till t.ex olika säljkanaler som e-handel, marknadsplatser etc.

Orders

Nästa steg är att konfigurera orderhämtningen från säljkanalerna till integrationsplattformen för att sen skicka dessa order vidare till t.ex. affärssystemet.

Logistik

Konfiguration av TA lösning, logistik och att hämta ev. spår Id från leveransen tillbaka till er order från webbutiken eller marknadsplatsen om detta är möjligt.

Testning av order och faktura

Tillsammans med er för vi en test för att se att allt ser korrekt ut. Vi rekommenderar att kunden senare gör ett skarpt köp på den egna produkten i sin säljkanal för att se att hela processen från A till Ö fungerar som det skall.

STEG 3

Transaktionsdata & Avstämning

Onboarding-Step3

Avstämning

För de kunder som jobbar med avstämning så behöver kunden faktisk ha både transaktionsdata samt utbetalningsfiler från sin betalleverantör innan vi kan konfigurera del 3 av leveransen. Därför kan det gå några dagar innan vi kan börja på steg 3 processen.

Här är det också nödvändigt att alla API-nycklar från alla betalleverantörer är på plats, samt bokföringskonto för hur detta skall bokföras.

Testning av avstämning

Testning tillsammans med kund för att se att allt ser korrekt ut. Inte minst är det viktigt att stämma av med den personal som vanligen har ansvar för momsrapporter och annan bokföring.

STEG 4

Loggfiler & Rapporter

Onboarding-Step4

Felsökning loggfiler rapporter

Innan vi avslutar leveransen så går vi kort igenom

Avslut leverans

Avslut av leverans och överlämning till Support & Service

Om du senare vill lägga till fler sk. Connectorer och/eller ändra i dina konfigurationer så startar ett nytt eller kompletterade leveransprojekt enligt samma modell.

Varför leveransprojekt?

Varje system som kopplas ihop testas & konfigureras i detalj. Ibland behövs anpassning för specifik funktionalitet vilket kräver tid & engagemang från vår tekniker.

2, 5 eller 30 timmar?

Hur mycket tid din leverans behöver varierar beroende på system & specifika krav men även på hur väl förberedd du är när det väl är dags.

Hur kan du spara tid?
Det första som kommer att hända är att ni får ett frågebatteri som ni skall svara på. Ju fortare och strukturerat vi får tillbaka alla svar ju fortare kommer vi igång med själva onboardingen.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.