Jascha Stockholm, ett modeföretag, använder Sharespines plattform för att skapa lönsam tillväxt
Efter 19 år i branschen gick det tidigare i år knackigt för Jascha. Tack vare satsning på digital omställning i nya försäljningskanaler har dock Jascha rest sig ur askan och är åter tillbaka i elden. Mycket tack vare att de tog fasta på de livskraftiga delarna i sin verksamhet och valde bort det som inte gick lika bra, men också att de lyckats dra nytta av nya tekniska möjligheter.

Jascha, ett klädföretag inriktat mot kvinnor och som grundades 2001 av Jascha Trygg, hamnade i en situation de inte ville befinna sig i tidigare i år och det blev kritiskt med en omställning för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Bakgrunden var att Jascha hade ett stort beroende till återförsäljare. Jascha hade, likt de flesta inom modebranschen, länge sålt kläder genom återförsäljare eller så kallade multibrandbutiker. ”Under mina snart 20 år i branschen har jag aldrig tidigare upplevt något så omvälvande som omställningen inom handeln”, säger Jascha Trygg. Det grundläggande problemet var att merparten av Jaschas volym kom från återförsäljare, där butiker stängde på löpande band. Kraften i nedgången var större än bolaget väntade sig.

Jascha var tvungna att lägga allt fokus på att stöpa om sin verksamhet med målet att vända till lönsamhet och rädda sitt livsverk.

Det Jascha hade att ta fasta på i sin omställning var att delar av verksamheten var lönsamma. Deras egna butiker och deras e-handel gick bra. Det var återförsäljar-verksamheten som fick dem att gå under. Fokus lades därför på att renodla och fokusera på egna kanaler, e-handel. De satsade även digitalisering för att kunna ta fasta på alla nya möjligheter inom försäljning direkt till konsument.

Jascha har nu börjat sin omställning och tror att när det gäller direct-to-consumer, och egna varumärken, att mode i stor utsträckning kommer att distribueras via marknadsplatser, egna butiker och e-handel. Marknadsplatser är väldigt intressant utifrån hänseendet att du har en bättre marginal än via traditionella återförsäljare, med nackdelen att du själv bär lagret.

En fördel med marknadsplatser är att du kan sälja samma lager via olika aktörer och exponera dina produkter via flera platser samtidigt som alla har sina distinkta målgrupper. Denna möjlighet skapar spännande synergier, och Jascha ser det som nyckeln i sin nya affärsmodell.

Som exempel på marknadsplatser Jascha tecknat avtal med finns Åhléns Marketplace och H&Ms dotterbolag Afound. Där exponeras Jaschas produkter på marknadsplatserna, exempelvis Afounds sajt, utan att den som besöker sajten och handlar vet om att det är Jascha som lägger upp produkterna själva och står för lager och leverans. Det har varit en utbildnings- och läroresa för företaget, dels i att det är en ganska ny företeelse med marknadsplatser samtidigt som Jascha varit digitalt underinvesterade.

Att kunna genomföra den omstöpning av verksamheten som Jascha gjort hade varit omöjligt utan samarbete med teknikleverantörer, så som Sharespine. Jascha ville initialt integrera sin e-handelsplattform, Shopify, med Afound för att prova sälja via den plattformen samtidigt som de fick kontroll på sitt lagersaldo. Sharespines integrationsplattform användes för att få ut produkter till Afound och därefter få över beställningarna från Afound till e-handelsplattformen, Shopify. Jascha valde också att byta affärssystem till Fortnox, eftersom det redan fanns existerande integrationer som kunde kopplas upp mot många fler system.

Från det har behovet växt till att också koppla på integrationerna mot exempelvis Åhlens Marketplace samt möjligheten att kunna följa Afound på deras internationella resa. För att minska den administrativa bördan har Jascha även börjat titta på möjligheten att integrera webbutiken & marknadsplatserna med ett nytt affärssystem & Point-of-Sales-kassasystem.

”Jag tror generellt sätt att det kommer bli svårt att överleva utan integrationer i den moderna retail-världen och att det på sätt och vis är en nyckel för att bygga en intressant verksamhet idag. Den erfarenhet jag har under den här lilla tiden som vi har varit igång är att exponering och automatisering är framtiden på många sätt. Och vi är på väg att bli ett digitalt bolag”, säger Jascha Trygg.

Jascha är genom sin initiala 1-1-integration, där behovet sedan växt till att omfatta en stor mängd integrationer, ett bra exempel på hur Sharespines kunders behov kan växa med tiden. Ett bra exempel på hur Sharespines integrationsmotor blir en viktig kugge i, och förutsättning för, ett bolags expansion.

Sharespines skalbara affärsmodell innebär att deras intäkter växer med kundernas ökade behov. För Jaschas del har de på ett smidigt sätt kommit ut i nya distributionskanaler, med sammanhållet lagersaldo och möjlighet att exponera samma varor på flera platser. Samtidigt kan de koppla på fler marknadsplatser, eller byta ut existerande, i takt med att deras behov ökar eller förändras, utan behov av stora teknikinvesteringar. De kan i sitt vanliga arbetsflöde, i detta fall Shopify, administrera sina orders samt produkterna. Om exempelvis produktbilder, -beskrivningar, -priser och lagersaldo uppdateras slår det igenom i alla försäljningskanaler samtidigt.

”Man behöver en bra nyckelpartner som Sharespine som kan hjälpa till och bygga dessa strukturer och få en att växa”, säger Jascha Trygg.

Sharespine ser med tillförsikt på Jaschas fortsatta utveckling och hoppas de når ut till många nya kundgrupper och får ny fart med en livskraftig verksamhet där Sharespine och Jascha kan samarbeta under många år framöver.

Gå gärna till Sharespines kampanjsida och intresseanmäl dig för att få löpande uppdateringar samt bli meddelad när emissionen öppnar för investeringar.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.