Kommuniké från Årsstämma
Kommuniké från Årsstämma i Sharespine Partners Sweden AB (publ) 2020-05-29

Årsstämma i Sharespine Partners Sweden AB ägde rum fredagen den 29 maj på Pepins Groups kontor i Nacka, Stockholm. Representanter från Sharespine AB redovisade utvecklingen 2019 och övriga relevanta frågor. Med anledning av den pågående pandemin var stämman direktsänd digitalt och många aktieägare deltog på det sättet vilket möjliggjorde lyssning och frågeställande.

Årsstämman Sharespine Partners Sweden AB;

  • fastställde resultat- och balansräkning för 2019.
  • beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
  • beslutade att det fria egna kapitalet på 10 296 361 kr skall balanseras i ny räkning och att ingen utdelning ska ske.
  • beslutade att styrelsearvode till ledamöter som inte är anställda eller styrelseledamöter i Sharespine AB eller i Pepins Group AB, utgår med 15 000 kr till styrelsens ordförande och 10 000 kr till övriga ledamöter.
  • beslutade att arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.
  • beslutade om omval av Runar Wahlgren samt nyval av Anders Bergqvist och Charlotte Henriksson
  • Beslutade om omval av PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Åsa Eriksson som huvudansvarig.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.