Kommuniké från extra bolagstämma i Sharespine Partners Sweden AB (publ) 2022-02-11

En extra bolagsstämma i Sharespine Partners Sweden AB ägde rum fredagen den 11 februari 2022 på Pepins Groups kontor i Nacka, Stockholm. Med anledning av den pågående pandemin var stämman direktsänd digitalt och många aktieägare deltog på det sättet vilket möjliggjorde lyssning och frågeställande. De flesta av deltagarna hade även lämnat in fullmakt till stämman varför närmare 48 % av aktier och röster var representerade.

Stämman var sammankallad för att ta ställning till förslaget om samgående mellan Sharespine AB och Sharespine Partners Sweden AB genom att Sharespine Partners Sweden AB föreslås förvärva samtliga aktier i Sharespine AB.

Bolagsstämman beslutade att;

Anta styrelsens förslag till ny bolagsordning
I enlighet med styrelsens förslag rikta en nyemission till aktieägarna i Sharespine AB
I enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Maximalt 135.137 aktier får emitteras vilket motsvarar 15% av bolagets aktiekapital
Utöka styrelsen med fyra personer så att styrelsen ska bestå av totalt sju ledamöter. Stämman utsåg Michael Pålsson, Dan Castillo, Johannes Naevdal och Leif Lindberg till nya ledamöter. Anders Bergqvist, Charlotte Henriksson och Runar Wahlgren kvarstår som ledamöter. Michael Pålsson valdes till ordförande.
Samtliga beslut var eniga.

Nacka den 11 februari

Sharespine Partners Sweden AB (publ)
Styrelsen

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.