Lägesrapport Sharespine Q1 – 2021

Sharespines nästa rapportdatum är den 2021-08-30 (halvårsrapport). Med tanke på den stundande aktiehandelsperioden, så väljer vi att lämna några nyckeltal för att ge våra ägare en status per den siste mars 2021.

Perioden januari – mars 2021 (jämfört med samma period 2020)

Nettoomsättning 5,9 MSEK (3,45 MSEK)

Operativt resultat* -0,38 MSEK (-0,34 MSEK)

* Operativt resultat är verksamhetens resultat exklusive aktiverat arbete & avskrivningar av dessa. Alltså Nettoomsättning (exklusive Aktiverat arbete för egen räkning) minus kostnader (exklusive nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar).

Aktuell ARR per 2021-03-31: 17,5 MSEK

(jämförbar ARR per den 2020-03-31: 12,4 MSEK)

ARR (Annual Recurring Revenue) är Sharespines viktigaste finansiella nyckeltal och motsvarar fasta och rörliga avtalsintäkter. Alltså hur mycket bolaget fakturerar per år för ingångna avtal.

Likvida medel per den 2021-03-31: 8,34 MSEK

Reviderad årsredovisning i Sharespine AB

Vi publicerar även Sharespine AB:s reviderade årsredovisning. Den 23/2 publicerade vi en prel. årsrapport för 2020. Bolaget har sedan dess valt att belöna personalen med en kollektiv bonusutbetalning för verksamhetsåret 2020, något som vi valt att belasta 2020-års resultat med. Istället för ett EBIT-resultat på 50 542 kr blev det -404 066 kr.