Lägesrapport Sharespine Q1 – 2022

Perioden januari – mars 2022
Inom parantes samma period föregående år (Q1 2021)

Nettoomsättning 8,18 Mkr (6,4 Mkr)
Varav aktiverat arbete 1,47 Mkr (1,47 Mkr)

Rörelseresultat* -1,43 Mkr (-0,260 Mkr)

Aktuell ARR 2022-03-31: 24,4 Mkr (17,5 Mkr)

* Rörelseresultat är verksamhetens resultat inkl aktiverat arbete & avskrivningar av dessa.