Lägesrapport Sharespine Q3

Sharespines nästa rapportdatum är den 2021-02-26 (för helåret 2020). Med tanke på den stundande aktiehandelsperioden, så väljer vi ändå att lämna några nyckeltal för att ge våra ägare en status per den siste september.

Perioden januari – september 2020
Nettoomsättning  11,2 MSEK
Operativt resultat*  -1,1 MSEK

Aktuell ARR per 2020-09-30 **:  14,55 MSEK
(jämförbar ARR per den 2019-09-30:  9,75 MSEK)

Likvida medel per den 2020-09-30:  9,15 MSEK

* Operativt resultat är verksamhetens resultat exklusive aktiverat arbete & avskrivningar av dessa. Alltså Nettoomsättning (exklusive Aktiverat arbete för egen räkning) minus kostnader (exklusive nedskrivningar av materiella och immateriellaanläggningstillgångar).

** ARR (Annual Recurring Revenue) är Sharespines viktigaste finansiella nyckeltal och motsvarar fasta och rörliga avtalsintäkter. Alltså hur mycket bolaget fakturerar per år för ingångna avtal.