Lägesrapport Sharespine Q3

Sharespines nästa rapportdatum är den 2021-02-26 (för helåret 2020). Med tanke på den stundande aktiehandelsperioden, så väljer vi ändå att lämna några nyckeltal för att ge våra ägare en status per den siste september.

Perioden januari – september 2020
Nettoomsättning  11,2 MSEK
Operativt resultat*  -1,1 MSEK

Aktuell ARR per 2020-09-30 **:  14,55 MSEK
(jämförbar ARR per den 2019-09-30:  9,75 MSEK)

Likvida medel per den 2020-09-30:  9,15 MSEK

* Operativt resultat är verksamhetens resultat exklusive aktiverat arbete & avskrivningar av dessa. Alltså Nettoomsättning (exklusive Aktiverat arbete för egen räkning) minus kostnader (exklusive nedskrivningar av materiella och immateriellaanläggningstillgångar).

** ARR (Annual Recurring Revenue) är Sharespines viktigaste finansiella nyckeltal och motsvarar fasta och rörliga avtalsintäkter. Alltså hur mycket bolaget fakturerar per år för ingångna avtal.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.