Sharespine AB vill genomföra riktad nyemission till anställda

Fler ska få vara med och dela på framgångarna samtidigt som delaktigheten och engagemanget förväntas öka. Det är bakgrunden till att Sharespines styrelse föreslagit för den stundande bolagsstämman i Sharespine AB, att göra en riktad nyemission till anställda och styrelse. Nyemissionen gäller aktier i målbolaget Sharespine AB.

Bolagsstruktur & Pepinsmodellen

Sharespine AB är det aktiebolag som bedriver verksamhet (målbolaget).

Sharespine Partners Sweden AB är ett publikt aktiebolag med uppgift att förvärva, äga och förvalta aktier i Sharespine AB samt att bevaka sina ägares indirekta rättigheter i förhållande till Sharespines grundare och övriga befintliga ägare. Det sker kvartalsvis handel i Sharespine Partners Sweden AB på Pepins Market.

Sharespine Partners Sweden AB äger idag 25,34 % av Sharespine AB.

Förslaget

Styrelsen i Sharespine AB föreslår att bolagsstämman som hålls den 2021-06-10 fattar beslut att genomföra en riktad nyemission till anställda & styrelse (totalt 33 personer) där betalning ska ske kontant.

Teckningskursen föreslås baseras på bolagets värde beräknat efter senast betalda kurs i Sharespine Partners Sweden AB (101 kr i mars 2021).

Vid full teckning skulle det tillföra bolaget 4,54 MSEK, innebärande en utspädning om cirka 4,99% .

VD:s kommentar

Vi har ett otroligt stort engagemang bland våra medarbetare. När vi genomförde vår emission via Pepins, hösten 2019, valde många av de anställda att vara med. Det har varit väldigt positivt. Sedan dess har det tillkommit en ny styrelse men även en hel del nya medarbetare. För att ge alla chansen på nytt har vi undersökt olika möjligheter och landat i detta förslag.

Bolaget genomsyras av passion, innovation & viljan att ständigt göra saker bättre. Det primära målet med förslaget är att ge de som jobbar för bolaget, en chans att vara med på ägarsidan, och på det sättet understödja det fina engagemang vi har.

För styrelsen

Runar Wahlgren, VD i Sharespine AB.