Sharespine Årsrapport 2019
Nyckeltal

  • Nettoomsättningen uppgick till 11 213 (9 584) tkr vilket innebär en ökning med 17%.
  • Årets operativa resultat uppgick till −3 036 (-850) tkr.
  • ARR per den 31/12 uppgick till 11 866 (8 475) tkr vilket innebär en ökning med 40%.
  • Antalet aktiva kunder uppgick till 912 (822) vilket innebär en ökning med 10,9%.
  • Snitt ARR-värde per kund uppgick till 13 010 (10 310) kr vilket innebär en ökning med 27%.

Väsentliga händelser under 2019

  • Publik emission genom Pepins som blev fulltecknad (12 Mkr) och gjorde att bolaget fick 446 nya delägare.
  • Ny paketering har inneburit fler integrationer och en högre intäkt per kund.
  • Vi integrerade de första PoS (butikskassasystemen) Sitoo och iZettle.
  • Vi integrerade de första betallösningarna (Klarna, Stripe och Nets).
  • Nytt affärsområde; Embedded, med iZettle som första kund.

VD har ordet

Bra tillväxt 2019
Det blev ett händelserikt och spännande 2019 för oss på Sharespine. Tack vare emissionen har vi fått en betydligt bredare ägarbas och finansiellt starkare muskler som innebär att vi kan öka takten på den tillväxtresa vi ser framför oss.

Den estimerade budgeten för helåret 2019 var att nå en omsättning på 12,5 MSEK och ett operativt resultat på -2,7 MSEK. Vi når inte hela vägen med vår omsättning, som landar på drygt 11,2 MSEK. Det operativa resultatet hamnar på drygt -3 MSEK (inkl alla engångskostnader i samband med emissionen). Det är ca 10 % lägre än budgeterat.

Dock lyckades vi nå våra satta tillväxtmål för ARR (Annual Recurring Revenue), där den största tillväxten kom under Q4 2019. Under helåret 2019 ökade vi vår ARR med hela 40%, vilket gör att vi gick in i 2020 med en avtalsstock på c:a 11,9 MSEK/år.

Under årets sista månader investerade vi i ny CRM-plattform samtidigt som vi förbättrat våra försäljningsprocesser.

Fokus 2020
Bolaget har ett fortsatt starkt momentum, med god tillväxt i både antalet kunder och snittintäkt per kund. Vi gick in i 2020 med fokus på att öka organisationens kapacitet och redundans.

Det har hänt en hel del sedan nyemissionen i november. Vi har fått klart med nya större lokaler i Uddevalla och rekryterat fyra nya personer till bolaget. Det är ett bra kliv då vi, i ett svep, förstärker inom såväl marknad, leverans & produktutveckling. Dessa nya medarbetare kommer alla att vara på plats under mars.

Framgent satsar vi på att öka försäljningstakten, samtidigt som vårt utvecklingsteam jobbar för att öka utvecklingstempot av nya connectorer (integrerade system).

Vi har satt som mål att under 2020:
• Öka vårt Nordiska fokus genom norska, danska och finska partners.
• Förfina våra leveransprocesser för ökad skalbarhet
• Öka tempot i vår utveckling
• Förnya vårt sätt att jobba med partners
• Fortsätta att växa vår ARR (annual recurring revenue)

 

Årsrapport2019.pdf