Sharespine avvaktar med organiserad handel
Sharespine välkomnar att handeln återupptas på Pepins men väljer att avvakta med sitt deltagande.

Bakgrund
Under hösten 2021 fattade styrelsen ett inriktningsbeslut om att notera Sharespine, med siktet inställt på 2022. Sett till årets marknadsklimat, har vi bestämt oss för att avvakta med noteringsplanerna. Något vi berättade om i halvårsrapporten (H1 2022).

Det pågår för stunden ett större strategiarbete i Sharespines styrelse, där vi jobbar utifrån olika scenarion. Bolaget har god likviditet och har inget akut behov av kapital. Däremot anser vi att det finns goda möjligheter för bolaget att accelerera sin tillväxt. Ett sådant scenario bygger på ökat kapitalbehov, något styrelsen undersöker. Eftersom detta arbete pågår just nu, så anser vi att en organiserad handel i Sharespine-aktien eventuellt skulle kunna störa den processen.

Därför väljer vi att för stunden, avvakta med att delta i Pepins nya handelsmodell.

Vi har full förståelse för att det kan finnas enskilda önskemål om att köpa eller sälja aktier i Sharespine. Detta kan alltid göras genom att köpare och säljare hittar varandra här (via Sharespine Community på Pepins) eller genom att man aviserar sitt intresse till bolagets styrelse som då kan förmedla kontakt mellan köpare och säljare.

Kontakt: ir@sharespine.com

2022-10-10

Styrelsen
Sharespine Partners Sweden AB (publ)