Sharespine halvårsrapport 2021: 43% omsättningsökning

Perioden 2021-01-01 – 2021-06-30

• Nettoomsättningen uppgick till 10 428 (7 310) tkr vilket innebär en ökning med 43 %.

• Halvårets resultat (EBIT) resultat uppgick till −890 (-103) tkr.

• ARR per den 30/6 uppgick till 18 871 (13 455) tkr vilket innebär en ökning med 40 %.

• Antalet aktiva kunder uppgick till 1 105 (970) vilket innebär en ökning med 14 %.

• Snitt ARR-värde per kund uppgick till 17 077 (13 871) kr vilket innebär en ökning med 23 %.

VD har ordet

Vi behåller vårt momentum.

Antalet kunder ökar, snitt-intäkten per kund ökar och framförallt ökar såväl omsättning som ARR. Halvårets nettoomsättning ökade med 43 % jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 10,4 MSEK (7,3). Vår ARR (aktiva avtals återkommande intäkter) var per den 2021-06-30 18,87 MSEK vilket är en ökning på 40 % jämfört med halvårsskiftet 2020 (13,45).

Under det första halvåret valde vi att fokusera mer på plattformens funktionalitet än nya connectorer i vår produktutveckling. Vi tog oss exempelvis an utmaningen med de nya One Stop Shop-reglerna (OSS) som påverkar handlare som säljer till privatpersoner inom EU. Vi har även släppt nya funktioner för återköp (returer).

Vår produktutveckling har fokuserat extra mycket på att lösa fler utmaningar som våra kunder ofta gett uttryck för. Detta har tagits emot väl av såväl nya som befintliga kunder, och är huvudanledningen till att vårt ARR-snitt per kund ökat under det första halvåret.

Riktad nyemission mot anställda och styrelse

På bolagets årsstämma den 2021-06-10 fick styrelsen ett mandat att genomföra en riktad nyemission mot anställda och styrelse. Det primära målet med emissionen är att ge de som jobbar för bolaget, en chans att vara med på ägarsidan, och på det sättet understödja det fina engagemang vi har. När vi genomförde vår emission via Pepins, hösten 2019, valde många av de anställda att vara med. Det har varit väldigt positivt.

Sedan dess har det tillkommit en hel del nya medarbetare och inte minst en ny styrelse. Intresset är stort och när formalian gått igenom bolagsverkets kvarnar så kommer detta ge bolaget ge ett kapital-

tillskott på ca 4,5 milj med en utspädning på ca 4.9 %.

Även utan detta kapitaltillskott så är likviditeten god. Vid junis utgång uppgick bolagets likvida medel till 8,62 MSEK.

Blickar vi framåt så bedömer jag vår position som plattformsleverantör vara långsiktigt stark och ser fortsatt mycket goda möjligheter i att fortsätta växa organiskt. Vi kikar även på möjligheterna att komplettera den tillväxten med förvärv.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.