Sharespine halvårsrapport 2023

Nyckeltal 

  • Omsättningen uppgick till 16 364 (16 636) tkr vilket innebär en minskning med -1,6%
  • Nettoomsättningen uppgick till 13 791 (13 696) tkr vilket innebär en ökning med 0,7 %
  • Halvårets resultat (EBITA) resultat uppgick till – 1 662 (-3 266) tkr.
  • ARR per den 30/6 uppgick till 26 303 (25 825) tkr vilket är en ökning med 1,9 %.
  • Antalet aktiva premium kunder uppgick till 1 359 (1 405) vilket är en minskning med -3,3 %.
  • Antalet aktiva embedded kunder uppgick till 12 499 (9 257) vilket var en ökning med 35 %.

Finansiell ställning
Per 2023-06-30 uppgick bolagets likvida medel till 5,8 (9,4) MSEK.

VD kommentar:

Fortsatt utmanande tid
De underliggande utmaningarna för vår primära målgrupp, e-handlare, kvarstår, och vi kämpar fortsatt med att återfå vår tillväxt. Det bör dock nämnas att det har funnits en del ljusglimtar den senaste tiden.

När vi under hösten 2022 märkte signaler om en allt tuffare marknad för e-handeln, valde vi att prioritera innovation ännu högre. Under det gångna året har vi vidareutvecklat vår plattform för fler användningsområden, inte minst genom att automatisera mer kring bokföringsprogrammen. Vi har också lagt mer fokus på så kallade self-service-tjänster, det vill säga tjänster där kunden on-boardar sig själv.

Under H1 2023 har vi lanserat våra första self-service-appar på marknaden. Vi är också på väg att testa att gå utanför Norden med detta affärsområde. På det sättet kommer vår kundmålgrupp att bli betydligt bredare än den vi har idag. Även om vår plattform kan hantera ganska avancerade flöden för dem som vill automatisera mycket, lever vi i en tid där fokus ligger på ökad kostnadsmedvetenhet. Med våra appar når vi fler användare, och om detta mottas väl får vi ett naturligt insteg till de mer avancerade tjänster vi redan erbjuder

Vägen framåt
Under det gångna halvåret har vi genomfört en rad kostnadsbesparingar. I praktiken innebär det främst personalreduceringar. Med tanke på det fortsatta tuffa marknadsklimatet är jag nöjd över att vi agera- de i rätt tid. Vi står nu stabilt, även om en återhämtning på marknaden skulle komma att dröja.

Under H2 2022 upplevde vi en ökad churn. Det berodde främst på att allt fler kunder fick ekonomiska svårigheter och tvingades lägga ner eller sälja sina verksamheter.

Den senaste tiden har vi sett en del förändringar och det kan vara början på en positiv utveckling. Churnen har minskat kraftigt (halverats) under sommaren, jämfört med föregående år. Tongångarna är överlag mer positiva än för bara ett halvår sedan. Detta, kombinerat med att vårt fokus på innovation nu börjar resultera i lansering av nya tjänster och att vi genomfört nödvändiga kostnadsbesparingar, gör att vi går in i hösten med en positiv känsla.

Vår likviditet är fortsatt god med drygt 5 miljoner i kassan, och vi ser nu fram emot en höst där vi på månadsbasis når break-even. Med andra ord räcker den likviditet vi har, och vi kan fokusera på att återuppta tillväxten med mer framåtlutade aktiviteter. Dock med ett fortsatt fokus på att hålla kostnaderna i schack.

Under det andra halvåret 2023 kommer vi att lansera en del nya tjänster. Dessa tjänster minskar vårt beroende av segmentet e-handel, även om e-handlarnas situation fortsatt har stor betydelse för vår tillväxt.

Mina slutord får därför bli:
“Efter regn kommer solsken. Vi anar ett ljus vid horisonten.”

Runar Wahlgren,  VD Sharespine

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.