Sharespine halvårsrapport: 38% omsättningsökning och fortsatt starkt momentum

Perioden 2020-01-01 – 2020-06-30

  • Annual Recurring Revenue (ARR) uppgick per 2020-06-30 till 13,45 MSEK (9,38 MSEK per 2019-06-30) vilket innebär en ökning med 43 %.
  • Nettoomsättningen uppgick till 7,3 MSEK (5,3 MSEK) vilket innebär en ökning med 38%.
  • Halvårets resultat (EBIT) uppgick till −103 (-712) tkr.
  • Antalet aktiva kunder uppgick till 970 (873) vilket innebär en ökning med 11%.

Väsentliga händelser H1 2020

  • Flyttat in i nya större lokaler
  • Flertalet lyckade rekryteringar
  • Högre tempo inom produktutveckling med flera nya connectorer & partners.

VD har ordet

Jag är glad att kunna konstatera att Sharespine fortsätter att växa trots rådande osäkerhet i samhället. Det har till viss del varit svårt att förutse de långsiktiga samhällseffekterna, men det är min övertygelse att efterfrågan på Sharespines tjänster inte kommer påverkas negativt av Covid19-krisen. Tvärtom tyder allt på accelererad digitalisering vilket bör innebära ökad efterfrågan. Något vi också upplevde under det gångna halvåret. Intresset för våra tjänster är fortsatt stort men vi märkte också av att väldigt många beslut tar längre tid. Vi har attraherat nya kunder & partners samtidigt som en del större affärer tyvärr skjutits upp för senare beslut.

Under det första halvåret har vi genomfört ett antal positiva rekryteringar, investerat i större lokaler och framförallt fått upp tempot inom såväl utveckling, sälj och leverans. När det gäller vår produktutveckling så har vi lanserat en rad nya connectorer (standardiserade integrationer) till fler marknadsplatser, e-handelssystem, ekonomisystem såväl som WMS & logistik. En viktig grund för vår framgång har och kommer fortsätta handla om hur vår produkt utvecklas. Under H1 2020 har vi släppt 7 nya connectorer, jämfört med 2 nya under H1 2019. Varje ny connector har öppnat nya marknader för oss.

Det ökade tempot inom vår produktutveckling är kanske det jag känner mig mest nöjd med. Detta är ett långsiktigt arbete som sällan ger omedelbart resultat men som borgar för att vi ska nå nya grupper och därmed kunna sälja & leverera fler integrationspaket. Det är också glädjande att vi startat upp samarbeten i Danmark, Norge & Finland. Även detta, ett långsiktigt arbete som tar tid, men några första steg är tagna och det känns väldigt viktigt.

Det är med stor tillförsikt vi går in i hösten. På grund av handelns ökade fokus på digitalisering, har vi redan påbörjat en mängd spännande dialoger med såväl potentiella kunder som partners.

– Runar Wahlgren