Sharespine Q3 2023: Vänder till svarta siffror

Nyckeltal

  • Omsättningen uppgick till 7 886 (8 275) tkr vilket innebär en minskning med -4,7 %.
  • Nettoomsättningen uppgick till 6 600 (6 805) tkr vilket innebär en minskning med -3,0 %.
  • Resultat (före avskrivningar, finansiella poster & aktiverat arbete) uppgick till +548 (-190) tkr.
  • Resultat (efter finansiella poster inkl aktiverat arbete) uppgick till +308 (−151) tkr.
  • ARR per den 30/9 uppgick till 25 741 (25 316) tkr vilket är en ökning med 1,7 %.
  • Antalet aktiva premium kunder uppgick till 1 371 (1 355) vilket är en ökning med 1,2 %.
  • Antalet aktiva embedded kunder uppgick till 12 887 (9 376) vilket var en ökning med 37 %.

Finansiell ställning

Per 2023-09-30 uppgick bolagets likvida medel till 6,4 (8,8) MSEK.

VD har ordet

Kära Aktieägare,
Trots att marknadsklimatet fortsätter vara tufft så finns det många ljuspunkter att ta upp i denna rapport. Det kanske mest positiva är att vi under Q3 äntligen gör en operativ vinst. För kvartalet uppgick vårt resultat (EBITA, exkl. aktiverat arbete) till +548 tkr. Detta är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare -190 tkr. Även om det är min fulla övertygelse, att ett bolag som Sharespine, bör prioritera tillväxt före resultat, så har vi i rådande marknadsklimat varit fast beslutna att gå från röda till svarta siffror under 2023. På helåret gör vi såklart inte det men löpande ser vi nu att vi klarar det månad för månad sedan en tid tillbaka.

Nya lösningar för automatiserad bokföring

Under det tredje kvartalet har vi också börjat lansera nya lösningar för automatiserad bokföring. Vårt fokus ligger fortsatt på företag inom handeln men vi har valt en något smalare nisch för att kunna bli riktigt bra på det och därefter skala det internationellt. Dessa lösningar automatiserar effektivt processerna för ordrar, returer, fakturor och betalningar. Många sliter med denna administration, särskilt om man säljer till flera olika marknader inom olika moms/VAT områden.

Self-service tjänster

Vårt arbete med Shopify AppStore fortsätter också att utvecklas. Ett spännande initiativ för att testa en internationell expansion är vår kommande self-service app som kopplar samman Shopify och Visma eAccounting på den nederländska marknaden. Här hjälper vi företag i Nederländarna att få sin e-handel automatiskt bokförd. Vi har även utvecklat en serie self-service bokföringstjänster baserade på data från betalningsleverantörer. Dessa tjänster hanterar både bokföring av försäljning och avstämning av utbetalningar från betalleverantörerna.

Ny VD i januari

Detta blir mitt sista VD-brev, eftersom bolaget snart välkomnar en ny VD. I januari tillträder Martina Jonsson. Med hennes gedigna erfarenhet från att leda EcoOnlines svenska verksamhet, kombinerat med vår starka marknadsposition, är vi väl förberedda för fortsatt expansion, både nationellt och internationellt. Jag tänker inte lämna bolaget. Tvärtom, jag har bestämt mig för att fokusera på tillväxt och att det av många skäl är rätt läge att göra denna förändring nu. Med stabil kassa, balans i ekonomin och framförallt en spännande teknisk plattform, ser jag framemot ett ljusare 2024. Martina kommer att bidra med värdefull kompetens och komplettera oss entreprenörer med ytterligare struktur och compliance-arbete, vilket är avgörande för vår fortsatta tillväxt.

Tack för tiden som VD. Jag ser nu fram emot att helt ägna mig åt affärssidan och jobba med bolagets tillväxt.
Med vänliga hälsningar,
Runar Wahlgren
VD Sharespine
Malmö 11 December 2023

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.