Sharespine Q3 status & VD-brev

Sharespines nästa rapportdatum är den 2022-02-28 (för helåret 2021). Med tanke på den stundande aktiehandelsperioden, så väljer vi som vanligt att lämna några nyckeltal för att ge våra ägare en status per den siste september.

Nyckeltal januari – september 2021 (2020 inom parentes)

Nettoomsättning 16,26 MSEK (11,2 MSEK, 45% ökning)

Operativt resultat* -1,4 MSEK (-1,1 MSEK)

Aktuell ARR per 2021-09-30: 19,25 MSEK

(jämförbar ARR per den 2020-09-30: 14,55 MSEK, 32% ökning)

Likvida medel per den 2021-09-30: 7,89 MSEK , en minskning med 0,44 MSEK sedan 2021-01-01).

Dessutom har bolagets riktade emission mot anställda, som vi tidigare kommunicerat om, tillfört ytterligare likvida medel under Q4. Bolaget står således stabilt med en bra kassa och fortsatt fin tillväxt.

VD:s kommentar inför 2022

Bäste Aktieägare,

Som du säkert läst, så försvinner dagens handelsmodell på Pepins vid årsskiftet. Den kommande handelsperioden (1:e – 6:e december) blir således det sista handelstillfället med nuvarande modell. Läs mer om detta.

En av huvudanledningarna till att vi hösten 2019, valde att genomföra vår emission med hjälp av Pepins, var för att närma oss den publika miljön.

Sharespine har numera ett 500-tal aktieägare. Bolaget är dubbelt så stort som den där hösten 2019. Vi har fått en starkare styrelse och vi har lagt grunden för en internationalisering.

Styrelsen för Sharespine AB har nu tagit ett inriktningsbeslut om att jobba för att notera bolaget på en börs/MTF under 2022.

Vi för dialoger med olika aktörer och vi har under hösten gjort en del förändringar i våra interna system & rutiner. Bland annat har vi bytt ekonomi & redovisningssystem och infört en rad nya rutiner som kommer krävas i en noterad miljö.

För att en notering skall kunna genomföras så behöver vi även slå ihop ägandet i Sharespine AB och Sharespine Partners Sweden AB (det bolag som har handlats via Pepins). Denna process har redan gjorts i ett antal Pepins-bolag och vårt huvudscenario är att det enklaste sättet blir genom att flytta allt ägande upp i Sharespine Partners Sweden AB. Alltså att Sharespine AB blir ett helägt dotterbolag till Sharespine Partners Sweden AB, och att det därefter är Sharespine Partners som noteras.

Låt mig få återkomma angående detta. Vi kommer att bjuda in till ett digitalt informationsmöte och det kommer att krävas en bolagsstämma för att kunna genomföra en sådan transaktion.

Ambitionen för 2022 är satt till att:

– Genomföra en notering
– Fortsätta växa organiskt
– Komplettera tillväxten med förvärv

Hälsningar

Runar Wahlgren
VD

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.