Sharespine slår tillväxtrekord under september månad
Avtalsintäkterna fortsätter att öka för Sharespine. Under september ökade Sharespine sin ARR med 550 000 kronor, eller 6 procent, vilket är försäljningsrekord i bolagets historia. Både i kronor och i procentuell tillväxt. Per den siste augusti hade Sharespine en total ARR på 9,2 miljoner kronor. Vid månadsskiftet per den siste september hade bolagets ARR stigit till 9,75 miljoner kronor.

ARR står för Annual Recurring Revenue och är det totala årsvärdet för bolagets samtliga löpande avtal, vilket även kan kallas för abonnemangsavgiftsintäkter.

Den andra positiva nyheten är att det genomsnittliga ARR-värdet per nytt avtal under september 2019 har stigit med över 180 % jämfört med motsvarande period föregående år, och uppgår nu till cirka 17 500 kronor per kund och år. Bland de nya avtal som signerades motsvarande tid föregående år uppgick den årliga intäkten till 6 200 kronor per kund.

Ökningen i prenumerationsintäkter per kund är främst inte en följd av ökade priser per integration, utan snittkostnaden per integration är ungefär densamma nu som för ett år sedan. Istället är den kraftiga intäktsökningen för nya ingångna kundavtal ett resultat av Sharespines förmåga att lösa fler av kundens behov och att kunderna tillvaratar de integrationsmöjligheter Sharespine erbjuder. Bolagets försäljningsutveckling för september visar att Sharespines kunder i och med de nya möjligheter som bolaget numera erbjuder, nyttjar allt fler integrationer per kund och att behovet av fler vertikaler och antal integrerade tjänster ökar.

Om Sharespine:
Vi är integrationsspecialister – Experter på att koppla samman e-handelssystem, ekonomisystem och marknadsplatser. Sharespine har en rad med integrationsprodukter som integrerar en mängd e-handelsplattformar med olika ekonomisystem och marknadsplatser. Vår vision med produkten är att automatisera så mycket som möjligt när det kommer till produkt- kund- och framför allt orderhantering. Genom att synkronisera mellan olika system ska du slippa dubbelarbete, samtidigt som risken för fel elimineras.