Den digitala & mänskliga redovisningsbyrån
Den digitala transformationen har inte bara förändrat spelreglerna för handlare som säljer online eller i fysisk butik. Den har också gjort att redovisningsbyråer behövt anpassa sig till integrationer som automatiserar mycket av det arbete som tidigare gjordes helt manuellt. En redovisningsbyrå som var tidiga på bollen och startade upp sin verksamhet med ett digitalt mindset är Trimero. Vi tog en pratstund med deras VD och medgrundare Joakim Lindh om hur digitaliseringen påverkat deras bransch och vilka fördelar de ser med integrationer.

Vilka är Trimero?

– Vi är en digital redovisningsbyrå i Stockholm som startade 2015 när vi insåg hur mycket digitaliseringen skulle förändra spelreglerna för vår bransch. Den digitala utvecklingen kröp allt närmare och saker som tidigare gjordes manuellt började ersättas med automation och smarta integrationer. Nu har digitala verktyg tagit över men det är viktigt att komma ihåg att det är människor som driver utvecklingen framåt. Därför har vi lagt fokus på att skapa en härlig arbetsplats som lockar de bästa redovisningskonsulterna som är intresserade av förändring och kundnytta. Vi kallar det digital redovisning och analog kärlek.

Har ni mycket kunder inom e-handel?

– Vi arbetar med alla typer av bolag men har märkt av en ökad efterfrågan från e-handlare den senaste tiden. Jag skulle tro att det beror på att Trimero har en tydlig digital profil och hela tiden lyckats anpassa sig till hur e-handlare tänker kring effektivisering och hur de vill förenkla sin vardag. De kunderna är digitala i sitt tankesätt och kräver mer av oss när det kommer till effektivisering och automation. Vi behöver därför ständigt vara på tårna när det kommer till integrationer.

Hur ser ni på integrationer – vilka möjligheter innebär det för er bransch?

– Den stora skillnaden mot tidigare är att vi kan bokföra i realtid och följa kundens flöden på ett helt annat sätt. Det gäller framförallt på intäktssidan med försäljning i exempelvis WooCommerce och bokföring i Fortnox. Siffrorna är up to date och vi kan lita på att datan är korrekt. För vår del innebär det stor tidsbesparing och att fler transaktioner inte innebär merarbete. Integrationer gör att vi kan skala upp med våra kunder på ett helt annat sätt än vad vi kunde göra tidigare när allt sköttes manuellt. Då gjorde kunderna en sammanställning på all försäljning med excelfiler och vi bokförde allt i efterhand. Nu kan vi istället kika direkt i Fortnox tillsammans med kunden och får en total överblick på alla siffror.

Hur har digitaliseringen påverkat redovisningsbranschen?

– Den har förändrat hela vår bransch till det bättre. Nu har vi ett mer analyserande perspektiv där vi alltid måste höja blicken vilket hela branschen har fått göra. En stor skillnad mot tidigare var att kunden lämnade in sina papper till oss i slutet på månaden och vi bokförde bakåt i tiden. Nu är det snarare tvärtom där flödena bokförs direkt i affärssystemet och vi får in händelserna i redovisningen innan betalningarna sker på banken. Digitaliseringen är fantastisk på många sätt eftersom det ger kunderna bättre beslutsunderlag och att vi alltid får uppdaterad information.

Kan ni ge exempel där ni minskat kundens redovisningskostnader med integrationer?

– I princip så minskar alltid kundens kostnader för redovisning när man automatiserar tidskrävande processer. Det gäller särskilt större bolag som tidigare haft en anställd som suttit och gjort all bokföring manuellt. I de fallen har vi automatiserat deras flöden och satt upp integrationer så att de har kunnat effektivisera sin bokföring och lägga tid på rätt saker. Det gör att vi idag är med på kundernas tillväxtresa på ett helt annat sätt än tidigare då redovisningsbyråer sågs som ett nödvändigt ont, en slags admin-partner i bakgrunden. Nu är vi med hela vägen både som rådgivare och bollplank.

Får ni mycket frågor om momshantering med One Stop Shop? (OSS)

– Inte jättemycket skulle jag säga, det börjar komma mer och mer så vi har några hos oss som är väldigt duktiga på OSS. Vi använder oss av Sharespines OSS-lösning för de kunder som överstiger gränsvärdet för försäljning i EU där all försäljning från exempelvis Shopify bokförs korrekt på respektive momskonto i Fortnox. Det är en väldigt smidig lösning som sparar mycket tid och huvudvärk för kunden.

Om en kund vill byta från Magento och Fortnox till Vendre och Visma Administration – har ni kunskap om flera olika system?

– Vi har bra koll på flera system men arbetar mestadels med affärssystemet Fortnox och kopplingar till olika e-handelsplattformar. Dels för att vi tycker att Fortnox är ett smidigt system men också för att Fortnox går att koppla ihop med så mycket annat. I de fall när vi behöver teknisk rådgivning har vi Sharespine som hjälper oss med uppsättningen av integrationer.

Vad är fördelarna med integrationer utifrån ert perspektiv?

– Kundernas försäljningsvolym spelar inte så stor roll längre om man ser till själva bokföringen. Förut så ökade vår tidsåtgång ganska mycket och korrelerade med antal transaktioner. Nu när vi arbetar med integrationer så spelar det ingen roll om det är 10 eller 200 ordrar. Det gör att vi får en skalbar process där vi växer med kunden utan att kostnaderna springer iväg. Det gör även att vi kan vara proaktiva istället för reaktiva där vi får in data i realtid och inte behöver konstatera vad som hänt i efterhand.

Vilka saker tar extra tid i bokföringen när saker görs manuellt?

– I princip allting som görs manuellt innebär mertid om man jämför med automatiserade lösningar. Utöver att behöva hämta ner information från olika system så är det framförallt avstämningen av alla transaktioner mellan olika system, till exempel en order i ett system mot en betalning i ett annat system. Att behöva hantera en lagd order hela vägen till betalning och leverans tar stor tid i anspråk när det ska skötas manuellt. Att hantera flertalet valutakonton, olika betalväxlar, ordersystem och fraktsystem med stora volymer manuellt blir i slutändan ohållbart och ineffektivt som kräver mycket mertid.

Varför har ni valt att bli parter till Sharespine?

– Vi försöker hela tiden hitta marknadens bästa lösningar för att erbjuda ett effektivt arbetssätt, både för oss och våra kunder. Det är viktigt för oss som byrå att vi lär oss nya saker så när Sharespine utvecklar sina integrationer så pushar det oss att bli ännu bättre på det vi gör. Vi gillar också att Sharespine har en approach där vi växer tillsammans med kunden och blir ett team för att skapa den absolut bästa lösningen.

Joakim Trimero

Joakim Lindh