Skattesystemen VAT och Sales tax
Skattesystemen VAT och Sales tax


I denna artikel lyfts två stora skattesystem i världen, vid försäljning av varor och tjänster, som påverkar företag med lokal verksamhet i länder där dessa är representerade. Sharespine har stöd för båda skattesystem som en del av sin integrationsplattform vilket innebär att försäljningsinformation som omfattas av dessa skattesystem kan hanteras genom plattformen, via Connectorer, vidare mellan systemen i verksamheten som är integrerade. Nedan följer en översikt av dessa två skattesystem och några stora skillnader dem emellan.

VAT (Value Added Tax)

Mervärdesskatt (moms) är en skatt på mervärde för en vara, till exempel om ett företag köper en vara och sedan säljer den för mer än den köptes för så beskattas själva värdeökningen. Detta gäller för varje transaktion för varan genom hela kedjan från tillverkare till slutkonsument. Samtliga länder inom EU samt stor del av världen använder sig av detta system. Tillverkare, leverantörer, distributörer och återförsäljare tar alla ut moms på skattepliktig försäljning.

Sales tax

Försäljningsskatt är en skatt som uppstår vid slutlig försäljning av varan och främst USA använder sig av detta skattesystem. Skatt tas ut av återförsäljaren när den slutliga försäljningen i kedjan uppnås via en försäljning till slutkonsumenten. Slutkonsumenter betalar skatt på sina inköp. En stor skillnad i detta system gentemot momssystemet är att skatteintäkterna inte genereras förrän försäljningen görs till slutkonsumenten. Varje stad i USA har sina egna skattesatser vilket också innebär att det kan uppstå stora skillnader i faktisk skattesats beroende på var företaget inom USA har sitt säte.

JämförelseVATSales tax
Skatt uppstår Vid värdeökning i samband med varje försäljningstillfälle av varan och dess dåvarande värde. Vid slutlig försäljning av varan till slutkonsument utifrån varans slutliga värde.
SkattesatserVarje land har sina egna. Oftast c:a en handfull olika.Varje delstat i USA har sina egna. En eller flera nivåer utifrån stat, kommun och stad.
SkatteansvarFördelad på samtliga säljare i kedjan.Slutlig säljare mot slutkonsument.

Exempel utifrån specifika adresser på väst- och östkust där fiktiva företaget har sitt säte:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.