031 - 704 38 00

Integrationer för
e-handlare

  • Skapa, uppdatera och synkronisera information mellan e-handelsystem, ekonomisystem & marknadsplatser.

  • Slipp onödigt manuellt arbete genom att automatiserat skicka informationsflöden.

  • Låt era informationsflöden rulla i bakgrunden med vår schemaläggning och fokusera på annat.

Funktioner

Sharespine tillhandahåller informationsöverföring mellan flera olika system för förenklad administration.

Vad behöver ni automatisera?

Artiklar

Nu behöver du enbart skapa upp artiklar i ett av era system för att sedan skicka dem vidare till ert e-handelssystem, ekonomisystem eller era anslutna marknadsplatser. Inget mer dubbelarbete & tidskrävande informationsflyttande.

Order

Skicka dina orders från din e-handel och era anslutna marknadsplatser direkt till ert ekonomisystem för att administrera eller för att använda de som bokföringsunderlag.

Kunder

När en order skapas upp i ert ekonomisystem så behövs det knytas en kund till ordern. Denna kund skapar vi upp automatiserat i ert ekonomisystem och det går även att skicka kundinformation mellan systemen.

Betalsätt

När en order är lagd i era försäljningskanaler så hänger betalsättet med på ordern in i ert ekonomisystem så att ni kan hålla statistik över vilka betalsätt som fungerar bäst.

Orderstatus

När ni t.ex. levererar en order i ert ekonomisystem så skickas det en signal till era försäljningskanaler med en korrekt signal som ställer om orderstatusen till vald status. Här fungerar även aktiveringar av betalningar.

Adress

Väljer kunden olika leverans- och fakturaadress? 
Detta särskiljer vi i vår integration och skickar rätt information till rätt fält i ert ekonomisystem.

Priser

Ändra priser och prislistor i ert ekonomisystem så uppdateras priserna i realtid i er e-handel och marknadsplatser. Genom Sharespine kan man sedan särskilja olika försäljningskanaler och olika priser.

Faktura

På samma sätt som att du kan skicka dina orders från er e-handel eller anslutna marknadsplatser så kan ni skapa upp en faktura istället i ert ekonomiprogram för enklare bokföring och administration.

Lager

Synkronisera det disponibla lagret från ert ekonomisystem direkt till artiklarna i er e-handel och till era anslutna marknadsplatser så att ni aldrig säljer en vara som är slutsåld.

Bokföring

Koppla era olika artiklar till rätt bokföringskonto – Så när en order är lagd med vissa specifika artiklar och annan relevant information som t.ex. försäljning utanför EU så blir dessa kopplade till rätt bokföringskonto.

Valuta

När en order är betald i en specifik valuta så kan vi med ordern skicka korrekta data som kollar av med aktuell valutakurs i ert ekonomisystem så att ordern får korrekt totalsumma.

Moms

Säljer ni artiklar med olika momssatser?
Detta tar vi höjd för och skickar rätt data baserat på vilken momssats som är kopplad till artiklen.

Skapa er en smart verksamhet

Med Sharespines integrationsprodukter flyttar ni tid som annars skulle spenderas på ondödiga arbetsprocesser till arbetsprocesser som är värdefulla för er verksamhet – så att ni kan växa och skapa lönsamhet.

Investeringen i våra integrationsprodukter ger avkastningen redan efter 2-3 månader.

Kom igång med Sharespine

Lägg till kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.
Du är i gott sällskap!

Kom igång med Sharespine

Integrationer för e-handel

Bli kontaktad

Lägg till kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.
Du är i gott sällskap!

Bli kontaktad

Integrationer för e-handel

Bli kontaktad

Lägg till kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.
Du är i gott sällskap!

Bli kontaktad

Integrationer för e-handel

Bli kontaktad

Lägg till kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.
Du är i gott sällskap!

Bli kontaktad

Integrationer för e-handel

Bli kontaktad

Lägg till kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.
Du är i gott sällskap!

Bli kontaktad

Integrationer för e-handel

Bli kontaktad

Lägg till kontaktuppgifter så återkommer vi inom kort.
Du är i gott sällskap!

Bli kontaktad

You have Successfully Subscribed!

Bli kontaktad

Du är i gott sällskap!

Bli kontaktad

Integrationer för e-handel