031 - 704 38 00

Servicekonto

Efter leverans så har du tillgång till vår vägledande support, men också möjlighet för ytterligare kvalificerad hjälp via ditt service konto. I  efterhand när verksamheten växer så vill du kanske ha mer hjälp och då lägga till fler servicetimmar på ditt konto.

Servicekonto

Du kan betala för den exakta tiden för den uppgift som du vill vi skall lösa eller så kan du ladda upp flera timmar på förhand. Dina timmar kan du använda upp så länge som du är kund hos oss.

Vad ingår av support ingår i månadsavgift i er avtalade tjänst?

 • I er månadsavgift ingår “licens/hyra” av beställd integrationsprodukt.
 • Drift av den servermiljö som integrationsprodukten ligger på.
 • Löpande uppdatering av er existerande version av integrationsprodukten i de fall systempartner gör ändringar i sin produkt/API (Gäller inte uppdateringar till helt nya versioner av era systempartners produkter).
 • Enklare vägledning av vår personal via telefon eller vår helpdesk till våra eller partners tekniska manualer (om dessa finns).
 • Felsökning och buggfixar på vår produkt ingår om det är vår produkt som skapar/skapat problem att leverera avtalad tjänst.
 • Ändringar av ert kundkonto, byte av juridisk person, samt övrig fakturaadministration

 

Vad av service och tjänster kommer debiteras ert servicekonto?

 • Installation och utbildning i den valda Sharespine produkten.
 • Konfiguration av kundens ekonomi och / eller e-handelssystem som är kopplade till Sharespine.
 • Framtida ändringar i era konfigurationen av ovanstående system.
 • Vid buggar som visar sig bero på ändringar kunden eller någon av kunden inhyrd konsult gjort i ert / era ekonomisystem, server / datormiljö, e-handelssystem el. dyl. som skapat problem för med den tidigare fungerande integrationen skall fungera, så kommer tiden vi lagt på att felsöka er bugg debiteras på ert servicekonto.
 • På förhand avtalade projekt som förstudier, plugin-utveckling, leverans av plugin.
 • På förhand avtalad projektledning mellan fler olika partner kommer debiteras ert servicekonto.
 • På förhand avtalat konfigurationsarbete för att ordna eller underhålla er data på avtalet system.
 • På förhand avtalad affärsutveckling och rådgivning för att förbättra era flöden kommer debiteras på ert servicekonto.