HiCores Jesper Andreasson
HiCore Systems lyfter mot nya höjder
Sharespine har nyligen ingått samarbete med affärs- och butiksdatasystemet HiCore Systems som tidigare ägdes av Hogia-gruppen under varumärket Hogia Retail. Vi tog en pratstund med en av de nya ägarna, Jesper Andreasson om framtiden och partnerskapet med Sharespine och varför de valde att köpa bolaget och driva det vidare på egen hand.

Vilka är HiCore Systems?

– HiCore Systems är en svensk leverantör som utvecklar, säljer och supporterar affärslösningar för butik, grossist och e-handel. Produkterna består av det molnbaserade affärssystemet Hicore Business och butiksdatasystemet Hicore Retail. Produkterna ägdes tidigare av Hogia-Gruppen under varumärket Hogia Retail fram till i år då de förvärvades av mig och Christian Blomén. Vi har nyss flyttat in på vårt kontor i Kungälv, några mil norr om Göteborg. Vi som jobbar på HiCore har alla lång erfarenhet från systemutveckling och handelsbranschen.

Varför ska man välja HiCore Systems?

– Något vi värderar mycket högt är vår support. Vi hjälper våra butiksägare och grossister, med vår branschkunskap, att få till ett helt flöde tillsammans med våra partners – hela vägen från försäljning till bokföring. Vi vill inte bara vara en leverantör för våra kunder utan vi vill vara med och bidra till våra kunders utveckling och effektivisering med hjälp av vår erfarenhet och kunskap. Vi vill hjälpa våra kunder komma ifrån manuell administration för att istället kunna lägga mer tid att fokusera på sin verksamhet och öka sin lönsamhet.

Vilka fördelar har HiCore som affärssystem och butikskassa?

– Det är just att vi kan erbjuda båda delar. Oavsett i vilka kanaler kunden säljer i blir navet i verksamheten HiCore. Med vårt system har du ett lager med rätt varor, i rätt tid till rätt pris, vilket innebär ökad försäljning oavsett kanal. Kunden får kontroll på sina pengar och all försäljning bokförs direkt i affärssystemet. Det ger kunden trygghet när de har tillgång till informationen i samma system. Behöver de hjälp så finns vi ett samtal bort där de kan prata direkt med oss i stället för en extern support som inte är insatta i deras system.

Varför köpte ni Hogia Retail?

– Vi var tidigare anställda hos Hogia och har alltid trott stenhårt på produkterna och att det passar utmärkt för handlare som vill kombinera fysisk och digital handel. Hogia ville satsa på sina andra produkter inom ekonomi, HR och transport. Då såg vi chansen att köpa bolaget och driva det vidare på egen hand. Det blev en bra lösning för båda parter och beslutet var helt gemensamt. Vi har idag ett nära samarbete med Hogia.

Vad fokuserar ni på framåt?

Utveckling sker hela tiden hos oss utefter vad kunderna önskar och marknaden efterfrågar. Just nu har vi lagt mycket tid på att färdigställa vårt nya API. Inför nästa år har vi en roadmap med spännande saker som vi vill fokusera på där det allra viktigaste är integrationer. Vi behöver utöka antalet kopplingar tillsammans med partners för att bli ännu mer attraktiva och kunna erbjuda helhet som leverantör. Vårt samarbete med Sharespine kommer därför helt rätt i tiden.

Vilken typ av kunder riktar ni er till?

– Vi har två stora kundområden; grossister utan eller med butik eller handlare med fysisk och/eller digital butik. Våra kunder idag är allt ifrån fristående mindre butiker eller butiker i kedja till grossister med en eller flera organisationer. En stor fördel är att vi kan hantera olika juridiska enheter som ändå kan dela på information såsom sortiment, kunder och lager i samma lösning. Vi hanterar även verksamheter som säljer och köper i olika valutor.

Vad betyder samarbetet med Sharespine för er?

– Det betyder att vi nu kan bredda oss på marknaden. Vi erbjuder på många sätt kärnan inom handel och nu växer e-handeln så det knakar. Vi har fått många kunder senaste tiden som ska starta webbutik där är integrationer ett måste för våra kunder. Nu har vi äntligen möjlighet att koppla ihop HiCore med en rad olika e-handelsplattformar och andra system så det betyder mycket för oss som leverantör. Det betyder också väldigt mycket för våra kunder eftersom de kan samla sina flöden på ett ställe och inte behöver lägga tid på manuellt dubbelarbete i sina system.

Vilka trender ser du framåt med handeln?

– Vi funderar på det väldigt ofta och det pratas ofta om butiksdöden. Vi tror inte riktigt på den. Vi har många kunder som själva inte trodde att de skulle klara av pandemin men som tidigt blev uppfinningsrika och hittade på nya saker för att överleva. Vi ser att pandemin bidragit till att kunderna nu är aktiva i fler kanaler. Social selling och live-shopping är något som blivit viktigt för att stärka sitt varumärke, göra den digitala försäljningen personlig och locka in kunder till butikerna. Vi ser även inom B2B att e-handeln fortsätter att öka och att många företag under rådande tider drabbats av leveransproblem. Det har därför blivit allt viktigare att ha ett systemstöd för att hålla koll på inköp, leveranstider och löpande kunna ändra i sin leveransplan.