031 - 704 38 00

Sharespine Professional Services

SPS kopplar greppet om dina system

Sharespine Professional Services erbjuder rådgivning, projektledning och implementation av mer kundunika anpassningar för optimal funktionalitet av dina flöden.

Förstudien visar vägen

I varje projekt för anpassade integrationer görs en förstudie för att säkerställa att vi kan leverera det resultat som motsvarar din kravspecifikation. Förstudien ligger till grund för vår rekommendation och tas fram av projektledare, lösningsarkitekt och integrationstekniker.

Konfiguration

När förstudien är klar konfigureras dina system utifrån den funktionalitet och de flödesdiagram som lösningsarkitekten tagit fram. Du som beställare är en viktig kugge i hjulet och är delaktig i flera möten där vi på bästa sätt förbereder dig för leverans.

Leverans och test

Under leveransen testar vi dina flöden och säkerställer att alla systemkopplingar är på plats och att flödet fungerar enligt önskemål. När allt är klart har du en unik integrationslösning anpassad för dina behov.