Sharespine Client

Sharespine Client är en klientbaserad SaaS tjänst för att koppla ihop ekonomisystem (ERP) med e-handelsystem (ECOM) och/eller betalsystem (PAY). Prismodellen är baserad på volym* och funktion. Med den låga ingångskostnad kan även mindre kunder ta del av våra integrationstjänster.

Sharespine Client används i de fall där ekonomisystemet är klientbaserat, t.e.x Visma Administration eller Mamut One Enterprise. För andra molnbaserade ekonomisystem så behöver du tjänsten Sharespine Cloud.

Till licensen krävs ett startpaket som täcker utbildning, installation och konfiguration. Tillsammans går vi igenom hur flödet skall vara och vilken information som skall synkas mellan de olika systemen. För dig, som efter leverans eller i ett senare skede, behöver ytterligare hjälp med bl.a projektledning, reinstallation p.g.a nya datorer, utbildning av ny personal eller utveckling av plugins,  så finns möjligheter för detta genom ditt servicekonto.

Paket* 100 200 400 800 1600
Antal överförda order per mån 100 200 400 800
Antal unika produkter
1k 5k 10k 50k

Dataregister / Funktioner
Produkter (SKU) Ja Ja Ja Ja Ja
Order Ja Ja Ja Ja Ja
Avstämning betalväxel (+195kr per betalsätt.) (läs mer) Ja Ja Ja Ja Ja
Orderstatus Ja Ja Ja Ja
Schemaläggare Ja Ja Ja Ja
Lagersaldo Ja Ja Ja Ja
Lagerprofiler Ja Ja Ja
Prisstrukturer (ÅF, flera prislistor, etc.) Ja Ja Ja
Kund Ja Ja Ja
Multishop (+195kr per webshop) (läs mer) Ja Ja Ja
Fältmappning Ja Ja
Plugin Ja Ja
Pris per mån 195kr 395kr 695kr 995kr 1695kr


Tänk på att;

 • Programvaran för att kommunicera med Mamut/Visma måste installeras på den dator eller server där din ERP installation ligger.


Tredjepartshosting;

 • Om ni använder tredjepartshosting av er Mamut/Visma programvara, så måste ni
  • Kontrollera om din hostingpartner tillåter installation av tredjepartsprodukter som Sharespine.
  • Nu kommer också behöva ett utökat startpaket till minst 6h pga ev att fler leverantörer är involverade i leveransen.


Tredjepartshosting Citrix;

 • Om er installation eller er tredjepartshosting leverantör ligger på en Citrix servermiljö så kommer vi installera en sk. ”Stand Alone” installation, vilket betyder att ni inte kommer ha med funktionen ”Schemaläggare”.
 • Om ni vill använda funktionen ”Schemaläggare” och ligger på en Citrix servermiljö så måste vi använda en Senior Windows tekniker och då tillkommer en merkostnad på 2500 kr

Mamut Enterprise;

 • Mamut Enterprise är ett av de mest komplexa ekonomisystemen vi stöder idag och räknas mer som ett affärssystem än ett ekonomisystem. Genom att möjligheterna är många i Mamut så jobbar också kunderna ganska olika vilket i sin tur gör att våra installationer behöver mer tid.
 • För dig som använder Mamut Enterprise så behöver ni vårt Startpaket 400.


Andra Visma integratörer som önskar bank avstämning;

 • Sharespine Client kan även användas av e-handelssystem som har egna kopplingar mot Visma Administration, men som har behov av avstämningsfunktionen mellan Visma Administration och er/era betalleverantörer.
Beställ Sharespine Client

Startpaket

Från 2200 kr.

Vi hjälper er att komma igång med er koppling mellan webbutiken och ert affärssystem. Tillsammans går igenom hur flödet skall vara och vilken information som skall synkas mellan de olika systemen. Startpaketet tar normalt mellan 2-8h beroende på önskade systemflöden.

Läs mer

Servicekonto

Från 893 kr/h.

Genom vår tjänst med eget servicekonto kan du få ytterligare hjälp med bl.a konfiguration, projektledning, utveckling eller t.e.x utbildning av ny personal. Påfyll av 5-20 timmar ger från 9-25% rabatt på ord. timpris.

Läs mer

Pluginutveckling

Från 5355 kr

Sharespine jobbar normalt med 4 olika standard grundflöden för att skicka och hämta information/data mellan de olika systemen. I tillägg till dessa flöden så finns det möjlighet för att utveckla och implementeras helt skräddarsydda funktioner. S.k Plugin.

Läs mer
Kontakta oss för mer information