Sharespine Client

Sharespine Client är en klientbaserad SaaS tjänst för att koppla ihop ekonomisystem (ERP) med e-handelsystem (ECOM) och/eller betalsystem (PAY). Prismodellen är baserad på volym* och funktion. Med den låga ingångskostnad kan även mindre kunder ta del av våra integrationstjänster.

Sharespine Client används i de fall där ekonomisystemet är klientbaserat, t.e.x Visma Administration eller Mamut One Enterprise. För andra molnbaserade ekonomisystem så behöver du tjänsten Sharespine Cloud.

Till licensen krävs ett startpaket som täcker utbildning, installation och konfiguration. Tillsammans går vi igenom hur flödet skall vara och vilken information som skall synkas mellan de olika systemen. För dig, som efter leverans eller i ett senare skede, behöver ytterligare hjälp med bl.a projektledning, reinstallation p.g.a nya datorer, utbildning av ny personal eller utveckling av plugins,  så finns möjligheter för detta genom ditt servicekonto.

Paket* 100 200 400 800 1600
Antal överförda order per mån 100 200 400 800
Antal unika produkter
1k 5k 10k 50k

Dataregister / Funktioner
Produkter (SKU) Ja Ja Ja Ja Ja
Order Ja Ja Ja Ja Ja
Orderstatus Ja Ja Ja Ja
Lager Ja Ja Ja Ja
Schemaläggare Ja Ja Ja Ja
Prisstrukturer (ÅF, flera prislistor, etc.) Ja Ja Ja
Kund Ja Ja Ja
Avstämning betalväxel Ja Ja Ja
Multishop (läs mer) Ja Ja Ja
Fältmappning Ja Ja
Plugin Ja Ja
Pris per mån 195kr 395kr 695kr 995kr 1695kr


Tänk på att;

  • Programvaran för att kommunicera med Mamut/Visma måste installeras på den dator eller server där din ERP installation ligger.
  • Om du använder en partner för hosting av din Mamut/Vismaprogramvara, så måste du först kontrollera om din partner tillåter installation av tredjepartsprodukter som Sharespine.
  • Sharespine Client kan även användas av e-handelssystem som har egna kopplingar mot Visma Administration, men som har behov av avstämningsfunktionen mellan Visma Administration och er/era betalleverantörer.
Beställ Sharespine Client

Startpaket

Från 1900 kr.

Vi hjälper er att komma igång med er koppling mellan webbutiken och ert affärssystem. Tillsammans går igenom hur flödet skall vara och vilken information som skall synkas mellan de olika systemen. Startpaketet tar normalt mellan 2-6h beroende på önskade systemflöden.

Läs mer

Servicekonto

Från 850 kr/h.

Genom vår tjänst med eget servicekonto kan du få ytterligare hjälp med bl.a konfiguration, projektledning, utveckling eller t.e.x utbildning av ny personal. Påfyll av 5-20 timmar ger från 9-28% rabatt på ord. timpris.

Läs mer

Pluginutveckling

Från 4905 kr

Sharespine jobbar normalt med 4 olika standard grundflöden för att skicka och hämta information/data mellan de olika systemen. I tillägg till dessa flöden så finns det möjlighet för att utveckla och implementeras helt skräddarsydda funktioner. S.k Plugin.

Läs mer
Kontakta oss för mer information